Zvonečkový jarmark 2018

paní Perta Pilná předvádí tkaní

Zvonečkový jarmark 2018 , Rožnov pod Radhoštěm

Naše předsedkyne předvádí a vysvětluje výrobu perníků na Zvonečkovém jarmarku  5 a 6.7 2018 ve Valašském muzeu v přírodě.

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje za rok 2018

V letošním roce bude již posedmé udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, kterým jsou oceněni řemeslníci z jižní Moravy.

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byl v roce 2018 udělen:
– paní Haně Buchtelové v oboru Tkalcovství,
– paní Ludmile Kočišové v oboru Výroba figurek z kukuřičného pletiva (šustí),
– panu Alexandrovi Slavíkovi v oboru Řezbářství,
– panu Karlovi Hanákovi v oboru Výroba habánské keramiky,
– panu Františkovi Pavlicovi v oboru Výroba a pokládání slaměných došků,
panu Milanovi Strmiskovi v oboru Zpracování rohoviny a perleti.

Hlavním kritériem pro nominaci byla skutečnost, že dotyčný ovládá v daném oboru výjimečnou nebo jedinečnou tradiční technologii nebo tradiční lidovou techniku a předává své dovednosti a zkušenosti následovníkům. Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje kromě těchto kritérií posoudila, do jaké míry jsou výrobky nominovaných řemeslníků estetické, jakou mají užitnou hodnotu, a zda se dodržují tradiční materiály, vzory a barevnost.

„Tento titul byl zřízen jako forma veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby a kvalifikovaně je prezentují. Uděluje se pouze v těch oborech výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik.

Místem pro slavnostní udílení titulů bude v návaznosti na tradici minulých let město Kunštát, a to v rámci festivalu Svátky řemesel, který se uskuteční na počátku června 2018.
Blahopřejeme k udělení titulu panu Milanovi Strmiskovi, dlouholetému členu našeho sdružení.