Naše účast na výstavě Země živitelka 20236

 

Naši řemeslníci předváděli svoje řemesla na výstavě “ Země živitelka“  České Budějovice ve dnech  25 až 29 srpna 2023.

Členská schůze 2023

Letošní volební členská schůze se konala dne 5.března . 2023 v Olomouci.

členská schůze SLŘV,z.s.březen 2022

                                            

Členská schůze se letos konala v hotelu SENIMO Pasteurova 906/12, Olomouc