členská schůze SLŘV,z.s.březen 2022

                                            

Členská schůze se letos konala v hotelu SENIMO Pasteurova 906/12, Olomouc