Naše účast na výstavě Země živitelka 20236

 

Naši řemeslníci předváděli svoje řemesla na výstavě “ Země živitelka“  České Budějovice ve dnech  25 až 29 srpna 2023.