Členové našeho sdružení na řemeslných jarmarcích

                                            

Členská schůze se letos konala v hotelu SENIMO Pasteurova 906/12, Olomouc