keramické trhy v Berouně a Kunštátě 2018

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V roce 2019 obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel také náš dlouholetý člen pan Pavel Sarauer z Horní Plané za obor „štípaná šumavská holubička“.

Za radu SLŘV,z.s. Vám srdečně k tomuto ocenění blahopřejeme.