JAK SE STANETE NAŠÍM ČLENEM

SLŘV, z.s. je spolkem lidových řemeslníků různých profesí, výtvarníků, umělců, či jen lidí , kteří pro potěšení a malé přilepšení tráví volný čas při výrobě krásných věcí.Pokud jste jedním z výše jmenovaných nebo se za něj považujete a máte zájem stát se členem SLŘV, z.s.  tak musíte splnit tyto podmínky.

  1.  Vaše řemeslo by mělo  vycházet z lidových tradic.
  2. Musíte být osobně výrobcem.
  3. Musíte znát historii svého řemesla a musíte o něm umět v krátkosti pohovořit.
  4. Musíte mít povědomí o lidovém řemesle ve vašem kraji.
  5. Vyplníte přihlášku, kterou lze stáhnout na těchto stránkách a odešlete buď elektronicky předsedovi, nebo hospodáři spolku (jejich e-mailovou adresu na našich stránkách, nebo poštou na adresu spolku.
  6. Vyčkáte na pozvánku na členskou schůzi, která se koná pravidelně jednou do roka a to vždy v 1. čtvrtletí roku.
  7. Na členské schůzi předvedete své výrobky a zodpovíte otázky členů spolku.
  8. Členská schůze rozhodne hlasováním o vašem přijetí či nepřijetí za člena spolku.
  9. Výsledek hlasování Vám bude sdělen  přímo na Valné hromadě.

Osobní účast při projednávání vaší žádosti o přijetí za člena spolku je podmínkou přijetí. Kromě hlasování členské schůze se všech ostatních jednání budete  moci osobně účastnit.

Výjimky se v tomto případě dělají velmi výjimečně, ale jsou možné.

Přihláška

 

Ing. Nepevná Vlastimila

hospodář SLŘV,z.s.