Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s.

Vzniklo v roce 1992 z popudu PhDr. Richarda Klaudy. Je dobrovolnou, nezávislou společenskou organizací, která sdružuje řemeslníky a výrobce z celé České republiky, jejichž činnost vychází z tradiční lidové řemeslné tvorby a kteří při své výrobě používají tradiční řemeslné materiály i tradiční řemeslné postupy.

Snaží se zachovat a udržet krásu rukodělných výrobků s jejich tradičními postupy i pro budoucí generace v současném technickém světě.

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s.  spolupracuje s řadou muzeí, měst i agentur, je organizací výběrovou, své nové členy si vybírá a schvaluje rozhodnutím členské schůze na základě dobře zvládnutého řemesla.

Její členové se podílí i na pořádání nejrůznějších reprezentačních akcích jak v naší republice, tak i v zahraničí a to včetně ukázek výroby svého řemesla. Také si u nás můžete objednat pořádání jarmarku.

VNITŘNÍ ŘÁD SPOLKU