1. 9. 2020 zajistilo  naše sdružení lidový jarmark v rámci historické slavnosti ROSA COELI v Dolních Kounicích.  Poprvé se jarmarku s námi zúčastnila  i  naše nová členka  paní Marcela Hrabovská. Optimální počasí jí dovolilo předvádět zdobení kraslic stříhanou slámou. Krásné bronzové špwrky také předvedla paní Bohumila Tomancová.

Blahopřání k získání titulu „Nositel tradice lidových řemesel

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V roce 2019 obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel také náš dlouholetý člen pan Pavel Sarauer z Horní Plané za obor „štípaná šumavská holubička“.

Za radu SLŘV,z.s. Vám srdečně k tomuto ocenění blahopřejeme.

EDO Olomouc 2019

Naši řemeslníci se představili na EKO jarmarku 1.května v Olomouci.